Kvotekonger har haft ulovlige fiskekvoter for millioner.

“Alvorlig sag for ministeren”

"Jeg vil gerne slå fast, at det i min optik er dybt problematisk (...) Derfor er vi fra dansk side også åbne for yderligere EU-tiltag"
Drop 2
Drop 1
Drop 6

Landets storfiskere har i årevis haft ulovlige kvoter til millioner af kroner på grund af en regnefejl i Fiskeristyrelsen. Fiskeriminister Jacob Jensen(V) balancerer på kant med ministeransvarlighedsloven ifølge eksperter.

Landets storfiskere har haft ulovlige fiskekvoter til mange millioner kroner de sidste 10 år. Årsagen er en regnefejl i Fiskeristyrelsen. 

Fiskeriministeriet opdagede regnefejlen over halvandet år før, at fiskeriminister Jacob Jensen greb ind og orienterede Folketinget. 

To eksperter vurderer, at fiskeriminister Jacob Jensen (V) balancerer på kanten af ministeransvarlighedsloven, og at departementet i Fiskeriministeriet kan have overtrådt centrale forpligtelser for embedsmænd.  

Fiskeristyrelsen har givet landets storfiskere lov til at eje for mange fiskekvoter i 10 år. Kvoter til mange millioner kroner. Alene i 2023 har to af landets største fiskeriselskaber haft ulovlige kvoter for 15 millioner kroner.  

Det kan Danwatch og TV 2 afsløre på baggrund af omfattende research og et væld af aktindsigter.  

Eksperter vurderer, at fiskeriminister Jacob Jensen (V) balancerer på kanten af ministeransvarlighedsloven. Blandt andre professor i forvaltningsret Sten Bønsing.  

“Fiskeriministeriet har et kæmpe problem. Og det har Jacob Jensen også. Reglerne er sådan, at dels har departementet i Fiskeriministeriet pligt til at administrere lovligt, og dels har ministeren pligt til at føre tilsyn med, at der bliver forvaltet efter loven. Og hverken ministeriet eller ministeren har levet op til de forpligtelser”, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.  

Regnefejl har forgyldt storfiskere 

De ulovlige kvoter skyldes, at Fiskeristyrelsen har beregnet den såkaldte kvotekoncentration forkert. Det er tal for hvor stor en andel af kvoterne, som fiskerne ejer. Fiskeristyrelsen har beregnet fiskernes andel af kvoterne på en måde, der giver for lavt et tal og har derfor givet dem lov til at eje flere kvoter, end de må.  

Det er fastsat i den såkaldte reguleringsbekendtgørelse, de centrale regler i fiskeriet, hvor stor en andel af kvoterne hver enkelt fisker må besidde. Reglerne skal sikre, at kvoterne ikke bliver koncentreret på for få hænder.     

Ifølge et notat fra oktober 2022, der er sendt fra Fiskeristyrelsen til Fiskeriministeriet, har der siden 2014 været en “uoverensstemmelse mellem ordlyden i bekendtgørelsen og styrelsens praksis”. Fiskeristyrelsen har med andre ord ikke forvaltet efter loven i de sidste 10 år.   

Fiskekvoter bliver uddelt som promille – tusindedele – af den mængde fisk, der kan fanges det pågældende år. Men i mange år har der ikke været uddelt 1000 promille samlet. I stedet har der været uddelt under 1000 promille for nogle arter og over 1000 for andre arter.

På trods af det har man stadig divideret med 1000, når man skulle udregne kvotekoncentrationen. Dermed har resultatet været misvisende.

Eksempelvis har en af fiskerne 260 promille af sild i Skagerrak og Kattegat. Det svarer til, at kvoteloftet på den art er 26 procent. Problemet er, at der kun var uddelt 920 kvoteandele i alt. Derfor havde fiskeren reelt 28,3 procent af hele fiskeriet, hvilket er over kvoteloftet. I 2023 betød det, at fiskeren kunne fange 182 tons flere sild, end hvis fiskeren ikke havde fået lov til at overskride kvoteloftet. 

Det svarer til en værdi på cirka 850.000 kroner, viser det regnestykke som Danwatch og TV 2 har lavet. Fiskeristyrelsen oplyser at regnefejlen ikke har medført, at der er blevet fisket flere fisk end den samlede kvote, som Danmark har lov til at fiske.

Og det har forgyldt landets storfiskere. To af landets største fiskeriselskaber, Astrid Fiskeri og Rederiet Isafold, har alene i 2023 haft ulovlige kvoter til en værdi af 15 millioner kroner på grund af regnefejlen. Det viser en beregning, som Danwatch og TV 2 har foretaget, og som Fiskeristyrelsen har gennemset. 

Fiskeristyrelsen har ikke tal på, hvad landets fiskere samlet har tjent på de ulovlige kvoter siden 2014.   

Sagen er alvorlig, da det er regel nummer et for offentlige myndigheder at sagsbehandle lovligt, lyder det fra lektor i forvaltningsret Jøren Ullits.  

“Det er selvfølgelig meget alvorligt, at man ikke har sagsbehandlet lovligt i så mange år på det område.”  

“Lovgivningen er altså indrettet på en sådan måde, at Fiskeristyrelsen kan finde ud af at beregne kvotekoncentrationen. Så hvis man ikke kan lave det regnestykke, så kommer man til at forvalte ulovligt. Det er et stort problem for legalitetsprincippet, retssikkerheden og baggrunden for kvotereglerne, som jo handler om at man vil decentralisere fiskeriet”, siger Jøren Ullits, lektor i forvaltningsret på Syddansk Universitet.   

FAKTA

Forgyldt af Fiskeristyrelsens regnefejl

Fiskeristyrelsen har ikke tal på, hvad landets storfiskere samlet set har tjent på de ulovlige kvoter siden 2014. I 2023 havde disse to selskaber ulovlige kvoter for 15 millioner kroner og var de selskaber, som tjente mest på regnefejlen. 

Anonym

Astrid Fiskeri

er et svensk fiskeimperium, der sidder på størstedelen af kvoterne i Danmark og Sverige. Selskabet har tjent 850 millioner kroner de sidste 10 år og ejer ifølge seneste regnskab fiskekvoter for 1,7 milliarder kroner. Rederiet holder til i Skagen og fisker primært sild og makrel. 

Ejerne af selskabet er brødrene Thomas og Börje Johansson, men det overtages snart af deres tre sønner, Kristian, Johannes og Daniel. Familien holder sig udenfor det offentlige søgelys.

Lise

Rederiet Isafold

holder til i Hirtshals og ejes af nordjyderne Lise Bjørn (billedet) og Karsten Mølgaard. Isafold fisker hovedsageligt sild og makrel i Nordsøen, Skagerrak og Nordatlanten. 

Ifølge seneste regnskab ejer selskabet fiskekvoter for 1,3 milliarder kroner og moderselskabet, Tårnby A/S, har en egenkapital på 739 millioner kroner. 

Selskaberne vil ikke stille op til interview men påpeger, at de ikke har gjort noget ulovligt.

Regnemetoden bag de 15 millioner er valideret af Fiskeristyrelsen, som dog pointerer, at den udregnede værdi er udtryk for et øjebliksbillede, der kan være influeret af, at fiskerne internt lejer eller låner retten til at fange fisk.

Foto: Gorm Olesen/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

På kant med ministeransvarlighedsloven 

Jacob Jensen forklarer i første omgang til Danwatch og TV 2 i et skriftligt svar, at han blev orienteret om sagen “i starten af 2023”. Herefter gik der fem måneder, før Jacob Jensen i juni 2023 orienterede Folketinget om regnefejlen og gav en dispensation til fiskerne med ulovlige kvoter.

Det er Ifølge Sten Bønsing en overtrædelse af ministeransvarlighedsloven, at der går så lang tid, da ministre er forpligtet til at reagere med det samme, hvis de bliver opmærksom på, at der foregår ulovlig forvaltning i deres ministerium. 

Da Jacob Jensen bliver forelagt den kritik, beslutter han sig for at stille op til interview, og nu lyder forklaringen pludselig, at han hørte om sagen i januar, men at han først fik at vide i maj 2023, at forvaltningen var ulovlig. Og det er han er ærgerlig over: 

“Jeg forventer jo selvfølgelig, at hvis der foregår ulovlig sagsbehandling, at jeg får det at vide, så jeg kan reagere på baggrund af det. Og derfor er det selvfølgelig ærgerligt for mig først at få en melding om det i maj måned, så jeg kan reagere og dermed også orientere Folketinget”.    

Men når du får en orientering om, at der er en sag om kvoter, der bliver beregnet forkert, hvorfor er det så, at du ikke beder om at få en fuld orientering med det samme? 

“Som ny minister får man en introduktion til rigtig mange sager, som er fortløbende. Og det her er en af dem, som jeg får en orientering om, i overskriftsform, på et mundtligt møde. Men når det er sagt, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at det først er i maj måned, altså flere måneder senere, at jeg får den konklusion, at der har været en ulovlig praksis”.  

Jacob Jensen har også i et skriftligt svar bebrejdet Fiskeristyrelsen for at den ulovlige forvaltning fortsatte i så lang tid. Og det er ifølge ministeren “ikke tilfredsstillende”.  

Den udlægning passer dog ikke ifølge Fiskeristyrelsens daværende direktør Nanna Møller. 

Læs mere: Interne mails modsiger ministers forklaring om ulovlige kvoter

Bør lægge to og to sammen 

Selvom Jacob Jensen først fik at vide, at der blev sagsbehandlet ulovligt i maj 2023, så har ministeren en tilsynsforpligtelse og balancerer derfor på kanten af ministeransvarlighedsloven, vurderer Sten Bønsing.  

“En minister har et ansvar for den ulovlige administration, hvis han ikke fører ordentligt tilsyn med, om der foregår ulovligheder”, siger Sten Bønsing.  

Bønsing påpeger, at der har været flere skandalesager om forvaltning af fiskekvoter tidligere, og at det skærper Jacob Jensens pligt til at være opmærksom på området.   

Så selvom Jacob Jensen ikke får at vide, at der bliver forvaltet ulovligt, da han bliver mundtligt orienteret, så skal der alligevel ringe en klokke hos ham, der gør, at han reagerer?   

“Ja, det skal der. Det er offentligt kendt, at der i mange år har været store problemer i ministeriet med forvaltning af fiskekvoter. Så det er min vurdering, at ministeren har pligt til at give instruks om, at problemet skal fikses hurtigst muligt, da han bliver orienteret mundtligt”, siger Sten Bønsing.

Jørgen Ullits er enig i, at Jacob Jensen balancerer på kanten af ministeransvarlighedsloven.  

“Det er svært at forestille sig, at embedsmændene har præsenteret sagen mundtligt uden at nævne, at det handler om en regnefejl af kvotekoncentrationen. Så han bør lægge to og to sammen og komme frem til, at der er tale om en ulovlighed. Eller i hvert fald at der er en stor risiko for det”.  

Jacob Jensen er uenig i, at han er på kant med ministeransvarlighedsloven. Han tilføjer, at han har sat gang i en undersøgelse af sagen, som kommer til at inkludere, hvordan han blev orienteret.  

“Jeg kan jo ikke agere på noget, jeg ikke ved. Og det er sådan set det, der er sagens kerne her. Hvordan jeg bliver orienteret. Det er jo så det, som den grundige gennemgang skal være med til at kaste lys over. Men jeg kan sige så meget, at hvis jeg har fået at vide, at noget bliver forvaltet i strid med reglerne, så ville jeg reagere prompte”. 

Fejl på fejl i Fiskeriministeriet

Ifølge eksperterne gør det sagen endnu mere alvorlig, at Fiskeriministeriet før har modtaget hård kritik for forvaltningen af fiskekvoterne. I 2017 kom det frem, at landets kvotekonger sad på en for stor del af kvoterne i strid med loven, og at ministeriets forvaltning på området havde været særdeles mangelfuld.  Sagerne førte blandt andet til, at Esben Lunde Larsen (V)  mistede posten som fiskeriminister.  

På baggrund af sagerne konkluderede Statsrevisorerne, at ministeriets forvaltning var “uprofessionel og helt utilstrækkelig”, og at den ikke havde “understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få fiskere”.  

I 2019 fik daværende fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V)  en næse af Folketinget, fordi hun i strid med Folketingets ønske ikke havde indført regler, der begrænsede fiskers ejerskab af bestemte kvoter. 

Den historiske kritik gør ministeriets og Jacob Jensens manglende handling endnu mere kritisabel, mener Sten Bønsing. 

“Ministre og departementer er forpligtet til at være opmærksom på, om der bliver administreret lovligt i ministeriet. Og i det lys har det selvfølgelig en betydning, at der før har været rejst en kritik af ulovlig forvaltning af fiskekvoterne. Det forøger kravene til opmærksomheden på området”. 

Det er Jøren Ullits enig i.  

“Det er selvfølgelig positivt, at det bliver opdaget, men i lyset af den hårde kritik for manglende tilsyn af fiskernes opkøb af kvoter, som ministeriet tidligere har fået, skulle man mene, at ministeriet burde have lært lektien og etableret et tilsyn, der kan dæmme op for interne og systematiske fejl.”

1920 2064px